Welcome to SIKNETHALO ! Your online teacher

HomeAll CoursesAction Research

Action Research

1 Free Course
2 Students

यस कोर्स अन्तर्गत कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी विषयवस्तुबारे आवश्यक जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । यहाँ हजुरलाई आवश्यक निर्देशन ,विषयवस्तु र प्रशस्त नमुनाहरू राखिएका छन् । जसलाई उपयोग गरेर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ ।

Filter
Showing only one result

Action Research

  • 0 Students
  • 10 Weeks